Beques i ajuts per a l’estudi

BEQUES I AJUTS DE L’ESTAT

ID-100266136

Què és una beca?

Una beca és una ajuda econòmica que es concedeix a una persona per què pugui pagar total o parcialment les despeses de cursar uns estudis o desenvolupar un projecte. D’aquesta manera ajuda a trencar barreres econòmiques per a la formació.

 

BEQUES UNIVERSITÀRIES:

Beques AGAUR : Són les beques del ministeri d’Educació i Departament d’Ensenyament de Catalunya. Dins d’aquestes podem trobar de diferents: mobilitat, material, matricula, col·laboració amb la universitat, Erasmus,…

Segons la normativa els col·lectius que tenen exempció total del pagament de la matricula o pagament parcial són:

-          Famílies nombroses. (com a mínim un 50% del cost total)

-          Víctimes d’actes terroristes. (exempció total)

-          Víctimes de violència de gènere. (exempció total)

 

BEQUES PER ENSENYAMENTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I BATXILLERAT:

Beques per a ensenyament post obligatori no universitari: Són les beques del Departament d’Ensenyament de Catalunya. Depèn dels llindars econòmics i la situació familiar-econòmica.

Los comentarios están cerrados.