Contacta

Contacta

 

Direcció

Carme Martínez-Rocadirecció.gpsalfutur@gmail.com. Creadora del programa GPS a un futur millor. És pedagoga, màster i DEA en ciències de l’educació. Parafrassejant en Paulo Freire, creu que “una de les tasques principals de l’orientació educativa i professional és descubrir oportunitats per a l’esperança, siguin quins siguin els obstacles que pugui haver-hi per obtenir-la.

 

 

Assessorament educatiu i professional

Alba Muñoz Oliveras assessorament.gps@gmail.com. És pedagoga i Màster de Formació de Persones Adultes, itinerari d’orientació, treball i empresa. Creu que una de les seves tasques més importants és ajudar les persones amb les què treballem a que “iniciïn la seva travessia coneixent el destí [educatiu i professional al que es dirigeixen] i comptant amb els mapes i l’orientació per arribar-hi pel millor camí” possible (Marina Müller).

image1Gemma Garcia Puig gemma.assessorament@gmail.com. És pedagoga i Màster de Mediació Familiar i Dret Privat. Creu que, com a orientadora, és necessari col·laborar amb la persona assessorada per tal que trobi el camí (o camins) que l’apropin al seu destí i així fer un bon ús de tots els recursos que ofereix l’entorn, ja que “no hi ha vent favorable per al vaixell que no sap on va” (Sèneca).

Los comentarios están cerrados.