Història i premis

 Història i premis

L’orientació educativa i professional pot servir (…) per revitalitzar el contracte social que no abandona la humanitat als capricis del mercat, sinó que  prioritza la dignitat i el benestar de la ciutadania. R. Sultana.

GPSLOGO2014

2009 – El nom del programa sorgeix d’una visita a un saló nàutic. La Carme Martínez-Roca proposa fer un programa pilot per orientar els i les estudiants del Centre de Formació de Persones Adultes (CFA) Concòrdia de Sabadell (Barcelona) que estaven a punt d’acabar el Graduat en Eduació Secundària. El projecte parteix d’una de les principals forces motores dels estudiants: voler un futur millor, així com d’una de les seves necessitats: la desorientació sobre com arribar-hi i, concretament, sobre què fer una vegada es treguin els estudis que fan en el CFA.  En una visita a un saló de nàutica, la Carme es topa amb informació sobre els GPS i se li acudeix el nom del programa: GPS al futur.DSCN1904

2010 – Aconseguim la primera col·laboració. Es du a terme el projecte pilot amb 25 estudiants del CFA Concòrdia i el programa s’adscriu a la International Foundation for Interdisciplinary Health Promotion, una entitat sense ànim de lucre que treballa per millorar les condicions socials que influeixen en la salut, com poden ser l’educació i el treball.  A Catalunya, i en cooperació amb l’Associació Zitzània, es busca finançament per poder desenvolupar el projecte i s’obté la col·laboració de la Fundació la Caixa a través de la seva convocatòria de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social.

2011 – Ens donen el primer premi. El programa s’aplica al CFA Concòrdia i, a setembre de 2011, el programa rep un 1er Premi del Ministeri d’Educació a la Qualitat i Innovació en Orientació Professional. A més, el CFA Concòrdia rep un ajut de l’Ajuntament de Sabadell per al programa a través de la convocatòria de subvencions a centres educatius públics de la ciutat en el marc dels Projectes Educatius de Centre.IMG_4142

2012 – El programa comença a créixer i obté un altre premi. El GPS segueix aplicant-se en el CFA Concòrdia i el CFA L’Olivera de Sant Quirze expressa el seu interès en aplicar-lo.  A més, i en col·laboració amb una entitat sense ànim de lucre de Sudàfrica – Youth Under Construction  –  es desenvolupa una prova pilot del programa en el centre J.B. Mathabane de Tembisa, un barri pobre a les afores de Johannesburg.  Tanmateix, el GPS rep el 2on Premi Educaweb a programes d’orientació acadèmica i professional.

yrene_martinez_roca

2013 – El programa segueix creixent i el nom canvia perquè no volem qualsevol futur, sinó un futur millor. El GPS es du a terme en el CFA L’Olivera de Sant Quirze del Vallès,  en el CFA l’Alzina de Cerdanyola i en el CFA Montcada i Reixac gràcies al suport de la Diputació de Barcelona. El nom del programa passa a ser GPS a un futur millor, i es replantegen alguna de les seves accions per tal de que, de forma més explícita i consistent, contribueixi al desenvolupament sostenible i a combatre barreres socials com poden ser qüestions d’estatus sòcio-econòmic, o de salut mental, que impedeixen el desenvolupament ple del projecte educatiu i professional dels i de les participants en el programa.  A Catalunya, el programa s’adscriu a l’Associació Fem Pedagogia, que treballa per a generar oportunitats d’aprenentatge per a una vida digna per a tothom.

2014 – S’estableixen noves col·laboracions que permeten arribar a més persones. El suport de la Diputació de Barcelona permet arribar a un total de sis CFA. El centre Jaume Tuset de Cerdanyola i el Ramon Llull de Terrassa s’afegeixen als quatre centres on ja es treballa des de 2013. A més, gràcies al treball en equip amb l’AVBC i l’ESBE s’obté el suport de l’Obra Social de la Fundació “laCaixa” per a que en el 2015 el GPS arribi a persones aturades de llarga durada que estan fent cursos per a l’obtenicó de certificats de professionalitat.

2015 –  Treballem amb set escoles d’adults, entren dues escoles noves CFA La Llagosta i el CFA el Vallès on vam estar al llarg del primer trimestre. Per primera vegada el GPS està present durant tot el curs a l’escola (Montcada i Reixac, Jaume Tuset, Alzina i Ramon Llull). Estar al llarg de tot el curs ens ha permés aconseguir millors resultats.
DSCN1894

-El 90% de l’alumnat que participa en accions d’assessorament i acompanyament acaba el estudis que cursa en el CFA. Es redueix així entre un 20 i un 30% de l’abandonament.

-Entre el 70 i el 80% de l’alumnat que acaba estudis es prematricula per continuar formant-se.

 En aquest curs lectiu s’han pogut facilitar sis ajudes a l’estudi per a pagar matrícules i materials dels seus cicles formatius i batxillerats.

2016 –  Col·laborem amb sis escoles d’adults, entra una escola nova el CFA Victor Català al llarg del primer trimestre.

-El 90% de l’alumnat que participa en accions d’assessorament i acompanyament acaba el estudis que cursa en el CFA. Es redueix així entre un 20 i un 30% de l’abandonament.

-El 90% de l’alumnat que acaba estudis es prematricula per continuar formant-se.

2017 –  Col·laborem amb sis escoles d’adults del Vallès Occidental.

-El 95% de l’alumnat que participa en accions d’assessorament i acompanyament acaba el estudis que cursa en el CFA.

-El 96% de l’alumnat que acaba estudis es prematricula per continuar formant-se.

-31 alumnes de les escoles d’adults treballen les seves dificultats d’aprenentatge amb les intel·ligències múltiples.

-47 alumnes identifiquen barreres de gènere i 38 alumnes creen estratègies per trencar-les.

Els alumnes valoren el GPS molt positivament amb un 9,41 de nota final.

 

Los comentarios están cerrados.