Cap a la sostenibilitat

Orienta’t cap a una formació i treball sostenibles

Per a nosaltres, una formació i un treball sostenibles són aquells que no fan mal al medi ambient, i que per tant es poden desenvolupar d’aquí a l’eternitat – de forma sostenida en el temps – sense que el nostre entorn en surti perjudicat.

Fem orientació per a una formació i treball sostenibles perquè això permet tant tenir com  contribuir a un futur millor. A més, en el treball sostenible – també anomenat treball verd o ecotreball – pot haver-hi oportunitats de feina que val la pena explorar i que et volem donar a conèixer.

digitalart-ID-10051022

Qualsevol formació, en un moment o altre, pot complementar-se, ampliar-se o fer-se de tal manera que no perjudiqui al medi ambient. Qualsevol treball, qualsevol, pot dur-se a terme sense perjudicar el medi ambient. En el menú de l’esquerra tens exemples de diferents ECOsectors i del tipus de professionals i d’empreses que hi ha en cada un d’ells. Anima’t i mira’t-ho!!

Los comentarios están cerrados.