Cap a la justícia social

Orienta’t cap a una formació i treball socialment justos

ID-100267391Fem orientació per a una formació i treball socialment justos perquè volem que tinguis un sou digne, uns horaris de treball adequats, igualtat d’oportunitats i de tracte a la feina, seguretat social… En resum, volem que tinguis unes bones condicions laborals.  Aconseguir això no és tan senzill desafortunadament, i cal que tothom contribueixi una miqueta per aconseguir-ho.

Els estereotips i la discriminació que alguns col·lectius pateixen, les polítiques econòmiques i socials, un model econòmic on la persona és un mitjà per aconseguir el creixement econòmic en comptes de ser l’economia el mitjà per al creixement humà, són alguns dels reptes als què ens enfrontem.  L’orientació que nosaltres proposem pretén contribuir a què ens enfrontem a aquests reptes amb el què cada un pugui fer, ja sigui de forma individual o col·lectiva.

ID-100272837Només es necessita una gota d’aigua per vessar el got.  Si tots anem posant la nostra gota, en algun moment el got de la injustícia vessarà i aconseguirem el què ens proposem.   Pensem que l’orientació serveix a una gran causa si va més enllà d’ajudar a la persona a trobar un “bon treball” i l’ajuda a descobrir com pot contribuir a millorar la societat en la què viu.  I el més curiós és que això es pot aconseguir en el procés de trobar un bon treball i de mantenir-lo.

 

Los comentarios están cerrados.