Nº 16: Informa’t sobre l’Acredita’t!

Nº 16: Informa’t sobre l’Acredita’t!

 

“La informació precisa és clau per a la motivació” (M. Ann Allison)

 

Què es l’Acredita’t?

L’Acredita’t és un programa de la Generalitat de Catalunya per a ‘l’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o vies no formals de formació’, que permet a persones sense titulació acadèmica aconseguir una certificació que els pot servir per ‘obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses’. Aquest programa es composa de quatre fases: la primera (informació i orientació) és voluntària, i les altres tres (assessorament, avaluació i acreditació) obligatòries. Per accedir al programa s’obren convocatòries (períodes de preinscripció online) que solen ser de curta durada (a 2015 va ser entre el 27 de maig i elCOORDINADES 12 de juny). De tots els preinscrits es fa un llistat d’admesos, de persones en llista d’espera i d’exclosos.

No és senzill accedir-hi                                      

Accedir al programa Acredita’t no és una tasca senzilla. Es necessita saber que existeix (és un programa de recent creació); és necessita saber quan s’obren les convocatòries de preinscripció, i quan això succeeix s’han de tenir ja preparats els documents justificatius de l’experiència laboral, com a cuidador, o de les vies no formals de formació que s’han seguit, per tal de presentar-los en termini i de la forma més complerta possible per procurar tenir el màxim de possibilitats de ser admesos en el procés.

Informa’t sobre l’Acredita’t!

En els centres educatius tenim alumnes que poden complir amb els requisits per accedir a l’Acredita’t, però que no saben en què consisteix el programa. Si us manca informació sobre el programa, oferim fer-vos una presentació que en una hora us informarà de forma acurada sobre què és i com funciona l’Acreditat. Si teniu interès, envieu un missatge a coordinades@gmail.com

Coordinades.GPS és un butlletí del programa d’orientació educativa i professional GPS a un futur millor: per a una formació i treball satisfactoris, sostenibles i socialment justos.  El GPS és una iniciativa de l’Associació Fem Pedagogia per a una vida digna per a tothom que rep el suport de la Diputació de Barcelona.

Amb el suport de:

Diputació

Los comentarios están cerrados.