Nº20: Orientació, gestió de l’estrès i de l’ansietat

Nº 20: Orientació, gestió de l’estrès i de  l’ansietat 

 

“La felicidad no es una estación a la que llegas, sino una manera de viajar.” Margaret Lee Runbeck.

En aquesta nova entrega de coordinades us facilitem una mica d’informació sobre l’estrès, l’ansietat i la seva gestió:

  • Com es manifesten l’estrès i l’ansietat? Es manifesten a nivell físic, emocional o psicològic i de conducta. Els factors que els generen poden ser intrapersonals (pensaments negatius, manca de competències d’afrontament…) interpersonals (manca de competències interpersonals, gestió/organització d’equips poc eficient…) contextuals (polítiques inadequades, recursos insuficients…) o físics (malaltia o medicament).
  • Com afrontar l’estrès i l’ansietat? Les pràctiques per afrontar i gestionar l’estrès o l’ansietat dins d’una organització són tant individuals com grupals. El primer pas per definir-les és identificar sobre quins factors d’estrès/ansietat es té incidència i sobre quins no. A partir d’aquesta diferenciació, és possible posar en pràctica estratègies que permetin un afrontament i gestió de l’estrès i l’ansietat que comporti una millora en el benestar tant individual com de l’equip de treball.

Si necessiteu donar les primeres passes per gestionar o ajudar a gestionar l’estrès i l’ansietat derivats de l’activitat acadèmica i professional, aquí teniu dos tallers que us facilitaran la tasca:

  • Taller 1: Com podem afrontar l’estrès i l’ansietat? Identificació del nostre nivell d’estrès i ansietat i dels factors que els ocasionen. Definició d’un pla d’acció per a afrontar i gestionar l’estrès.
  • Taller 2: El nostre pla anti-estrès/ansietat ha funcionat? Anàlisi del funcionament del pla d’acció creat i propostes de millora.

Orientació i salut mental:

Pel que fa al paper de l’orientació davant els temes relacionats amb la Salut mental, agafa cada cop més força la tasca que es desenvolupa per trencar estigmes. L’Associació Obertament indica en el seu estudi “L’estigma i la discriminació en salut mental a Catalunya 2016” que “més de la meitat (53,1 %) de les persones amb un trastorn mental (TM) manifesten haver estat tractades injustament”. En el mateix estudi es manifesta que “el 45 % de les persones amb un TM l’oculta a la majoria de les persones”. Aquests estigmes poden afectar a diferents àrees: àmbit educatiu, familiar, laboral, sanitari i interpersonal o convivència, i en totes elles l’orientació té un paper important a jugar. 

Amb el suport de:

Diputació

 

Los comentarios están cerrados.