Nº26: Obre el teu correu si vols continuar rebent coordinades

Nº26: Obre el teu correu si vols continuar rebent coordinades 

 

Bona tarda;

En aquesta ocasió, primerament, us demanem el vostre consentiment per a continuar rebent el nostre butlletí digital “Coordinades” i pel tractament que farem de les vostres dades personals. Us ho demanem per adaptar-nos al nou Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea, que entra en vigor avui 25 de maig del 2018.

  • Només s’utilitzaran les vostres dades per rebre “Coordinades” mensualment.
  • No es comunicaran les vostres dades a tercers sense consentiment previ.
  • Es poden exercir els drets d’oposició, rectificació, supressió i limitació en el tractament d’acord amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679.
  • El responsable del tractament de les dades personals és la Direcció de Fem Pedagogia.

Confirma el teu consentiment retornant aquest correu a coordinades.gps@gmail.com indicant SÍ, ACCEPTO en l’assumpte del correu.

Aprofitem per enviar-vos la informació del butlletí d’aquest més de maig: Orientacions per les preinscripcions a formacions en centres de formació d’adults

“Si hiciésemos todas las cosas de las que somos capaces, nos asombraríamos” (Thomas Edison

Primer de tot informar-vos que com l’any passat, a inicis de juliol farem una nova jornada de formació que té com a tema: Menors d’edat a les escoles d’adults: Estratègies de treball a l’aula i amb les seves famílies. A inicis de juny enviarem un correu amb tota la informació sobre la jornada.

Les dates de preinscripció a les escoles d’adults són del 18 al 26 de Juny, les llistes provisionals són el 3 de Juliol amb el període de reclamacions de dos dies posteriors, el 6 de Juliol és publiquen les llistes definitives i la matrícula és del 3 al 12 de setembre. Formacions que es poden cursar:

  • GESO (Graduat en educació Secundària Obligatòria). Formació per l’obtenció del títol ESO que és realitza en un o dos anys lectius, depenent de la formació i coneixements previs de l’alumne. Perfil: Alumnes majors de 18 anys sense titulació ESO o equivalents i els alumnes menors que tenen un PFI poden accedir al servei. A les escoles d’adults es fa un servei d’orientació en molts cassos amb entrevistes personalitzades i/o exàmens de nivell.
  • PAGS (Prova d’accés a grau superior). Formació que prepara per la prova d’accés a grau superior en un curs lectiu, en tots els cassos preparen per la part comuna (català, castellà, anglès i matemàtiques) de manera presencial i la part específica (depenent de la branca de coneixement a la que és vol accedir) alguns centres la poden oferir presencial i d’altres online (a partir de l’IOC). Perfil: Alumnes majors de 19 o que els fan en el curs de la prova. És un perfil amb un nivell cultural i acadèmic mig-alt donat el nivell acadèmic del curs similar a  Batxillerat.  
  • PAGM (Prova d’accés a grau mitjà). Formació que prepara per la prova d’accés a grau mitjà en un curs lectiu. Preparant per les matèries: català, castellà, anglès, matemàtiques, socials, naturals i tecnologia (les dues últimes només les cursen els alumnes que no tenen titulació de PFI o experiència professional). Perfil: alumnes que no tenen els requisits per accedir a grau mitjà, per tant no tenen l’ESO, no tenen cursat fins al 2n any de BUP o FP2 completada.
  • PAU +25/+45 (Prova d’accés a la Universitat per majors de 25 o 45 anys). Curs que prepara per la prova d’accés a la Universitat però que també dona accés a grau superior. Preparen de totes les assignatures presencialment. Perfil: alumnes que no tenen cap accés a la universitat
  • Altres formacions com COMPETIC (formació en habilitats tecnològiques i ofimàtica), ANGLÈS, CATALÀ, CASTELLÀ (en diferents nivells) i INSTRUMENTAL (aprenentatge basat en habilitats bàsiques lingüístiques i matemàtiques).

Per més informació i veure l’oferta completa dels centres, mireu les seves pàgines webs. http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/adults

Los comentarios están cerrados.