Cicles formatius

Cicles formatius

Una de les opcions per estudiar que tens són els cicles formatius.  Els cicles formatius són estudis de formació professional, i estan agrupats en diferents famílies professionals. Hi ha dos tipus de cicles formatius: els de Grau Mitjà i els de Grau Superior i la possibilitat de fer Formació Professional Dual.

 Famílies professionals

Grau d’inserció laboral dels cicles formatius

Recursos per a la preparació de les proves d’accés a cicles formatius

Les proves d’accés a cicles formatius serveixen per accedir a un Cicle Formatiu de Formació Professional (de grau mitjà o de grau superior), d’arts plàstiques i disseny o d’ensenyaments d’esports sense la titulació necessària sempre que es superi la prova d’accés. Aquesta prova la convoca un cop l’any el Departament d’Ensenyament. Es fan cursos de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius, que normalment comencen a setembre. Per a la prova d’accés a grau mitjà cal tenir complerts els 17 anys d’edat.  Per a la prova d’accés a grau superior cal tenir complerts els 19 anys d’edat (o els 18 i a més  haver superat un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional o d’ensenyaments d’esports, del mateix grup d’itineraris).  Aquesta prova consta d’una part comuna i una part específica, que varia depenent del cicle formatiu que es vulgui fer.

Grau Mitjà

Grau Superior

 

Curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior

Aquest curs permeten a les persones que el superen l’accés directe als cicles formatius de formació professional inicial de grau superior; sense fer examen final, en el cas dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, permet l’exempció de la part comuna de la prova d’accés, i en el cas dels ensenyaments esportius, l’exempció de la prova d’accés de caràcter general. El curs s’organitza en dues parts, la comuna i l’específica.

Los comentarios están cerrados.