Titulacions pròpies no homologades

Titulacions pròpies no homologades 

 

En els darrers anys un nombre creixent d’organitzacions privades ofereixen cursos que no estan homologats. Entre ells estan els d’auxiliar de veterinària, tanatopràxia o tanatoestètica, cursos de tècnic de so, etc. Quines característiques compleixen aquests cursos?

-          No oficials i per tant no homologats pel departament d’ensenyament o el ministeri d’Educació.

-          Tenen costos elevats.

Per tal de poder orientar al nostre alumnat recomanem que els orientem per a que es fixin en les següents característiques:

-          Que apareguin els logos oficials del Departament d’ensenyament, la Generalitat i el Ministeri d’Educació en les informacions sobre els cursos.

-          El nom del curs per ser oficial ha de ser exactament el que es publica a la web d’Estudiar a Catalunya (http://queestudiar.gencat.cat/ca/index.html) i també a (http://universitats.gencat.cat/ca/inici).

-          L’accés al curs ha de complir la normativa vigent:

  • Formació professional de grau mitjà: tenir ESO/GESO o PAGM.
  • Formació professional de grau superior: tenir un GM, PAGS, PAU +25/+45 o Batxillerat.
  • Grau Universitari: tenir superades les PAU, PAU +25/+45 o tenir un GS.
  • Màster i postgraus: Tenir una titulació de grau universitari o en alguns casos un GS o Batxillerat.

Pòster Fem Pedagogia Formació

Bookmark : permalink.

Los comentarios están cerrados.