Ajuts econòmics

Ajuts econòmics

Les prestacions o ajuts econòmics estan classificats segons les característiques i situacions de la persona sol·licitant. Aquí els trobes dividits segons l’organisme que els ofereix.

Ministeri de Treball: ofereix ajuts a persones que ja no reben la prestació de l’atur.help

Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

  • Renda Mínima d’Inserció (PIRMI): per a persones que no disposen de mitjans suficients per atendre les necessitats bàsiques de la seva vida diària. Acostuma a anar relacionada amb accions formatives.


Los comentarios están cerrados.